Termin składania ofert wydłużamy do końca dnia 29.10.2012

Białystok 24.10.2012

HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna
ul. Kombatanów 4
15-102 Białystok
tel. 85 676 05 39
fax 85 675 24 95
dominika@hydrobud.bialystok.pl
www.hydrobud.bialystok.pl
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup narzędzi do prac podwodnych składających się z:
• Agregatu hydraulicznego
• Wiertnicy hydraulicznej
• Stelaża do wiertnicy hydraulicznej
• Hydraulicznego młota wyburzeniowego
• Przecinarki hydraulicznej
• Wiertarki hydraulicznej
• Uchwytu do cięcia i spawania podwodnego
• Sprężarki
• Spawarki z kablami spawalniczymi 20m.
I. ZAMAWIAJĄCY
HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna
ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok
NIP: 542-02038-30, REGON: 050040897, KRS: 0000296080
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są urządzenia wskazane poniżej o danych technicznych zbliżonych do poniższych lub równoważnych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Agregat hydrauliczny

Max przepływ – 40l/min
Redukcja przepływu do 30l/min lub 20l/min
Moc wyjściowa – 13,5 kW
Ciśnienie – 140 bar
Ciężar z olejem – 135 kg
Niskoemisyjny silnik
Opcja automatycznej regulacji mocy
- Wiertnica hydrauliczna

Maks. moc wyjściowa - 8,8 kW / 12 KM
Moc – 9300W
Przepływ - 40 l/min
Ciśnienie hydrauliczne - 140 bar
Prędkość obrotowa - 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400 obr/min
Maks. średnica wiertła, ze statywem - 650 mm / 25,6 cal
Min. średnica wiertła - 50 mm / 1,97 "
Ciężar - 16 kg / 35 funty
- Stelaż do wiertnicy hydraulicznej

Stelaż będzie współpracował z wiertnicą hydrauliczną. Statyw musi być wyposażony w wytrzymałą kolumnę o szerokości 70 mm.

Wyposażenie tnące:
Max. średnica wiertła – 650 mm
Długość posuwu – 710/1190 mm/ 27,95/ 46,85 cal
Długość, wspornik teleskopowy: 3,1m

- Hydrauliczny młot wyburzeniowy

Młot powinien być wyposażony w przewody podłączeniowe i wysokiej jakości złączki płaskie, które można stosować z wieloma zewnętrznymi źródłami zasilania.
Dane techniczne:
Max ciśnienie: 160 bar
Przepływ: 20l/min
Uderzenia: 2400/min
Siła uderzenia: 25J
Uchwyt: 22 x 82 mm
Waga: 14 kg

- Przecinarka hydrauliczna

Max przepływ- 40l/min
Ciśnienie 140 bar
Tarcza diamentowa - 350 mm
Głębokość cięcia – 260 mm
Wiązar bez urządzenia tnącego – 8,1 kg
Uszczelniony napęd i system rolek
Regulowany przedni uchwyt z wbudowaną i łatwo dostępną regulacją przepływu
Duża dolna osłona przeciwrozbryzgowa i wbudowany wspornik
Lekka, ergonomiczna konstrukcja
Możliwość pracy w betonie (twardym, średnim, miękkim), cegle, kamieniu
Napęd obwodowy

- Wiertarka hydrauliczna
Wiertarka ma służyć do wykonywania otworów pod wodą o mniejszych średnicach niż wiertnica hydrauliczna. Wiertarka umożliwi wykonywanie otworów do 25mm (w betonie).
- zakup spawarki z kablami spawalniczymi 20m

Maksymalnym napięciu spawania 50V/500A,

- zakup uchwytu do cięcia i spawania podwodnego

Uchwyt powinien być wykonany z elementów wolnych od tlenu jako składnika surowcowego.
- zakup sprężarki
Ciśnienie: 300 bar
Wydajność: 320 l/min
Moc kW: 10
Masa g: 154
Wymiary: 130x65x70

3. Nie dopuszcza się składanie ofert na wykonanie części przedmiotu zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2012

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podana w cenach netto PLN
Oferta powinna być ważna 30 dni

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać pisemnie, osobiście w siedzibie firmy (ul. Kombatanów 4, 15-102 Białystok), faksem na nr 85 675 24 95 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dominika@hydrobud.bialystok.pl ,
2. Termin składania ofert do 29.10.2012r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 95%
2 - gwarancja 5%
.
VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Włodzimierz Kielczyk pod numerem telefonu 608 651 150 oraz adresem email: dominika@hydrobud.bialystok.pl