Przede wszystkim opieramy się na Zamówieniach Publicznych. Naszymi Zleceniodawcami głównie są:

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
 3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.
 4. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
 5. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
 6. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
 7. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
 9. Miasto Białystok (ze szczególnym uwzględnieniem Departamentu Kultury).

Działamy także jako podwykonawcy firm:

 1. UNIBEP.
 2. DanBud Suwałki.
 3. STRABAG
 4. DOMOST Sp. z o.o. Małkinia Górna

A także na zlecenia prywatne lub udzielone z wolnej ręki dla odbiorców takich jak:

 1. Spółdzielnie Mieszkaniowe
 2. Polmos Białystok