Wybrane obiekty:

 1. Przebudowa Kanału Kula - 2014
 2. Przebudowa grobli oporowej j. Rajgrodzkiego m. Tama - 2014
 3. Budowa jazów Białogrądy i Przechody na Kanale Rudzkim - 2013-2014
 4. Remont śluzy z jazem na Kanale Augustowskim w m. Mikaszówka - rok 2012
 5. Remont i umocnienie brzegu Kanału Augustowskiego - rok2012
 6. Remont zabytkowego jazu na rzece Krutyni w m. Krutyński Piecek - rok 2011
 7. Remont jazu na rzece Turoślanka - rok 2010-2011
 8. Regulacja rzeki Czarna Hańcza w Suwałkach - rok 2009
 9. Budowa zbiornika i remont budowli piętrzącej - jaz Otapy - Kiersnówek - rok 2007-2008.
 10. Remont jazu na rz. Jegrznia w Rajgrodzie - rok 2007-2008.
 11. Remont jazu, mostu i przepustu MEW w Supraślu - rok 2007-2008.
 12. Remont przepustów wałowych Giełczyn - Kleszcze - rok 2006-2008.
 13. Remont zabytkowego jazu Wołkuszek na Kanale Augustowskim - lata 2006 - 2007.
 14. Remont jazów na rz. Narew (Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino, Rzędziany) - lata 1993-1999.
 15. Remont jazu na rz. Supraśl w Wasilkowie - rok 1997 i 2006.
 16. Budowa elektrowni wodnej na zaporze zbiornika Siemianówka - rok 1995.

 Galeria


Jaz Kiersnówek

Jazomost w Supraślu

Śluza Mikaszówka

Śluza Mikaszówka