Wybrane obiekty:

 1. Przebudowa przepustów na drodze woj. nr 690 Ostrożany - Siemiatycze - 2014
 2. Budowa podwieszonej kładki dla pieszych w Giżycku - 2013
 3. Przebudowa mostu przez j. Krzywe w m. Mała Huta - 2012
 4. Przebudowa mostu przez rz. Turośniankę w m. Biele - 2012
 5. Przebudowa mostu przez rz. Lega w m. Starosty - 2012
 6. Przebudowa mostu przez rz. Biała w Bielsku - 2011
 7. Przebudowa mostu przez rz. Bug w Wyszkowie - 2011
 8. Przebudowa mostu z przepustem na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w Dąbrowie Białostockiej - rok 2011
 9. Przebudowa wiaduktu nad koleją PKP w Sokółce - 2009
 10. Remont mostu przez rz. Narew w Rybołach - rok 2008
 11. Budowa mostu zwodzonego na śluzie Kurzyniec na Kanale Augustowskim - rok 2007
 12. Remont mostu na rz. Narew w Bronowie - rok 2008
 13. Remont mostu na rz. Liza w Surażu - rok 2008
 14. Remont mostu przez Kanał Augustowski na śluzie Sosnowo - rok 2008.
 15. Remont estakady wjazdowej z ul. Kolejowej w ul. Solidarności w Białymstoku - rok 2008.
 16. Remont mostu przez rz. Narew w m. Zółtki - rok 1997
 17. Remont mostu przez rz. Narew w m. Wizna - rok 2001.
 18. Remont mostu przez rz. Skrę w m. Wścieklice - rok 2005.

Remont łożysk na moście w Rybołach

Most w Gorze Kalwarii

Molo z wieżą w Olecku