Wybrane obiekty:

 1. Wzmocnienie dźwigarów z drewna klejonego w hali w Ełku taśmami i matami węglowymi.
 2. Wzmocnienie stropu w budynku SM Zachęta w Białymstoku.
 3. Budowa wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą Szelment - 2013 - 2014.
 4. Naprawa dylatacji na połączeniu płyt na zaporze czołowej zbiornika Siemianówka - ponad 4000 mb długości.
 5. Umocnienie ścian wykopu przy budowie Stadionu Miejskiego w Białymstoku - poprzez gwoździowanie.
 6. Umocnienie ścian wykopu przy budowie budynku wielorodzinnego w Białymstoku - ścianka typu berlińskiego.
 7. Posadowienie zbiornika żelbetowego oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej wypartego przez wody podskórne - roboty podwodne.
 8. Umocnienie filarów pod wodą mostu na rz. Bug w m. Turna Mała.
 9. Wzmocnienie gruntu poprzez iniekcje pod budynkiem mieszkalnym przy ul. Wesołej w Białymstoku.
 10. Podniesienie posadzki w budynku Polmosu w Białymstoku poprzez iniekcje gruntu.
 11. Umocnienie ścian wykopu poprzez gwoździowanie i torkretowanie na terenie budowy "Tytoniówka" w Białymstoku.
 12. Betonowanie podwodne filarów mostu na rz. Narew w Wiźnie.

Remont przepustu wałowego w Chotczy, rz. Wisła

Posadowienie zbiornika oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Bialostockiej

Wymiana łożysk mostu w Rybołach

Umocnienie ściany wykopu przez gwoździowanie

Wzmocnienie dźwigarów drewnianych taśmami węglowymi