Firma HYDROBUD działa na rynku od 1992 roku.

Pierwotnie jako spółka cywilna w 2007 roku została przekształcona w Spółkę Jawną.

Początkowo prowadziła prace podwodne, lecz już w 1993 roku rozpoczęła wykonywać roboty budowlane, szczególnie te specjalistyczne z wykorzystaniem chemii budowlanej systemów naprawczych betonu oraz tynków: Ombran, Remmers, Sika, MC-Bauchemie i inne.

Dziś działalność firmy ma trzy główne nurty:

- roboty hydrotechniczne (jazy, zapory, śluzy, progi piętrzące, zbiorniki i in.);

- roboty mostowe (mosty, wiadukty, przepusty, tunele);

- renowacja zabytków (obiekty sakralne, budynki zabytkowe).

Jednocześnie wykonujemy też roboty podwodne (przeglądy, ekspertyzy, betonowanie, cięcie i inne).

Od kilku lat firma zajmuje się wykonywaniem fundamentów specjalnych oraz umocnień wykopów - ścian i podłoża (pale stalowe i drewniane, palisady, ścianki szczelne, berlińskie, gwoździowanie, iniekcje podłoża). Roboty wykonujemy szczególnie z wykorzystaniem młota wibracyjnego z bocznym chwytem zamontowanym na koparce. Jest kandydatem do członkostwa w Polskim Zrzeszeniu Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Zapraszamy do współpracy!

 


Certyfikat ISO 9001 i 18001